TÁMOP 3.1.7

A Tóth Árpád Gimnázium, mint referencia-intézmény, az innováció középpontjában

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0313

A TÁMOP -3.1.7 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton iskolánk 5.997.245 Ft-ot nyert.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

Intézményünk célja, hogy segítse a régió középfokú oktatási intézményeit az innovatív oktatási szemlélet átvételében. Példát szeretnénk mutatni pedagógiai módszereink tekintetében, kiemelten a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan bemutató, és a gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó oktatás területein.

A kompetenciák vizsgálata magával hozta a tudás újraértelmezését is, mivel az iskolában megszerzett tudás akkor lesz a társadalom számára is gazdasági érték, ha a valós életben felhasználhatóvá, alkalmazhatóvá válik. Az élethosszig tanulás is a tudás új megközelítését helyezi előtérbe, nemcsak diákjaink, hanem a tanáraink számára is. A Tóth Árpád Gimnáziumban zajló nevelő – oktató tevékenység minőség - és értékközpontú.

Mindezek megvalósítása képessé tette egy tanulóbarát, partnerközpontú, magas színvonalú és folyamatosan megújulni képes intézményi működést.

Jó gyakorlataink a következők:

Prezenetáció készítése és bemutatása a globális problémákról

Kompetenciafejlesztés földrajz órán

A tőzsde egyszerűen. Gazdasági gyakorlatok 2.

A pénzről egyszerűen. Gazdasági gyakorlatok 1. (Az árupénz kialakulása)

Jó gyakorlataink megtalálhatók az EDUCATIO - Szolgáltatói Kosár - Intézményi innováció - jó gyakorlatok listája menüpont alatt.


A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.