TÁMOP 3.1.4.B

A hatékony változatosság - a környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana a Tóth Árpád Gimnáziumban

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001

A Tóth Árpád Gimnázium sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében a Mentoráló Intézményi Működés Kialakítására. A kiírt pályázaton – „A hatékony változatosság – a környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana a Tóth Árpád Gimnáziumban” - című projekttel kívánunk részt venni.

Az adaptációért felelős pedagógusok Dr. Budayné Dr. Kálóczi Ildikó, Dr. Szűcsné Kerti Anita és Kiss Dorottya Erna tanárnők.

A pályázati kapcsolattartó Kiss Dorottya Erna tanárnő, elérhetősége a következő: kiss.dorottya.erna@gmail. com, illetve a 06-52/411-225/108-as mellék.

Alkalmazásra vonatkozó területe: módszertani

Témakör (a pályázati kiírás szerint): környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana

Kapcsolódó témakörök (a pályázati kiírás szerint):

- az egész napos iskolai benntartózkodást támogató pedagógiai gyakorlatok

- tehetségsegítés és tehetséggondozás iskolai és iskolán kívüli, partnerségben

- az érettségi vizsgára felkészítés módszerei

- a pedagógus együttműködések

Vállalások (a pályázati kiírás szerint):

- Nyitott intézményként biztosítson más intézmények számára előzetes bejelentkezés alapján, legalább havi egy alkalommal – igény szerint – hospitálási lehetőséget. Legyen olyan pedagógusa, pedagógiai előadója illetve pedagógiai szakértője, aki kompetens és vállalja a projekt időszakában a tevékenységben való rendszeres közreműködést.

- Műhelymunka, workshop legalább kéthavi biztosításával járuljon hozzá az adaptáció sikeréhez és a hálózati tudásmegosztáshoz.

- Rendelkezzen az adott módszertani modell adaptációs folyamatának elemeivel.

- Vállalja a komplex módszertani programcsomag kialakításában való közreműködést.

- Biztosítson hozzáférést az adott módszertani modell átvételéhez az adaptációs folyamat leírása szerint.

- Ellenőrizze és értékelje az adaptáló intézménytől az átvétel hatékonyságáról valamint a mentoráló intézményi szolgáltatásokról (hospitálás, mentorálás, workshop, stb.) -elégedettségi kérdőívek révén – megfogalmazott információkat, megállapításokat. Amennyiben szükséges, építse be az elégedettségi mutatók alapján szükséges módosításokat szolgáltatásaiba.

Programjainkra szeretettel várunk minden természettudományi tantárgyat tanító pedagógust és alkalmanként tanítványaikat is!