Pályázati hírek

• projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00041

• a kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ

• a projekt címe: A pályaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

• a szerződött támogatás összege: 189 465 868 Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

• a projekt tartalmának bemutatása (max fél A/4 oldal):

A projekt a Debreceni Tankerületi Központ koordinálásával az Árpád Vezér Általános Iskola, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, a Tóth Árpád Gimnázium és a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat együttműködése keretében valósul meg.

A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményrendszerében, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (MTMI) pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A részcélok között szerepel a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére és a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatására.

A célok elérése érdekében rendhagyó, tematikus órák, nyílt napok, pályaválasztási rendezvények, interaktív - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, táborok valósulnak meg. A foglalkozásokon az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése és az IKT eszközökkel, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek kerülnek előtérbe. A pedagógusok pályaorientációs felkészültségét belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok, pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozók szolgálják.

A diákoknak biztosított programok, az eszközbeszerzések (robotok, 3D nyomtatók, kísérleti eszközök), az új típusú foglalkoztatási-oktatási tér létrehozása inspiráló módon segíti elő az MTMI területek fejlesztésén keresztül a műszaki pályák iránti érdeklődés növekedését.

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31

Aktuális pályázatok a Tóth Árpád Gimnáziumban


1. TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0012

Audiovizuális Emlékgyűjtés – 15 000 000 Ft.

Cím: „Személyes történelem – Tág(os) kamerával a múltnak kútjából…”


2. TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0015

Iskolai tehetséggondozás – 19 485 713 Ft.

Cím: „Kompetenciafejlesztés – tehetséggondozás – tehetségfejlesztés a Tóth Árpád Gimnáziumban”


3. TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0110

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – 10 000 000 Ft.

Cím: „Teljeskörű iskolai egészségfejlesztési terv megvalósítása a Tóth Árpád Gimnáziumban”


4. TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2009-0015

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) – 16 000 000 Ft

Cím: Pedagógusképzések a Tóth Árpád Gimnáziumban


5. TIOP-1.2.3-09/1-2010-0003

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz – 8 000 000 Ft

Cím: „Könyvtárfejlesztés a Tóth Árpád Gimnáziumban és a Gulyás Pál kollégiumban”


6. TÁMOP 3.2.4-09/1-2010-0007

Pályázat megnevezése: „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – 19 830 590 Ft

Cím: „A könyvtár szerepének erősítése a Tóth Árpád Gimnáziumban és a Gulyás Pál Kollégiumban”


7. Hefop 3.1.3

Cím: Kompetencia-alapú oktatás a Tóth Árpád Gimnáziumban

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu, Európai Szociális Alap www.esza.hu