A felvételi eljárás rendje a 2019/2020-as tanévben (Nyolcadikosoknak)

Jelentkezés az írásbelire

Az írásbeli vizsga

 • Az írásbeli vizsga ideje 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra
 • Gyülekező 9:30-kor az aulában
 • A vizsgára arcképes igazolványt feltétlenül hozni kell!
 • Az írásbeli vizsgák időpontja:
 • 10:00 – 10.45 Anyanyelv írásbeli
 • 11:00 – 11:45 Matematika írásbeli
 • Pótírásbeli 2020. január 23.14:00 óra

Megtekintés, észrevétel

 • A javítás központi javítókulcs alapján történik.
 • Tantárgyanként maximum 50 pont szerezhető.
 • Az értékelőlapok átvehetők, és kijavított dolgozatok megtekinthetők 2020. január 21-én, 8.00-16.00 óra között.
 • Tanulói észrevétel nyomtatványa

Értékelő lapok

 • A megtekintés napján az értékelőlapok személyesen átvehetők.
 • Az át nem vett értékelőlapokat 2020. február 6-án postázzuk.
 • Ezt célszerű annyi példányban fénymásolni, ahány intézménybe jelentkezni kíván a tanuló, az eredetit érdemes megőrizni.

Jelentkezés a középiskolába

 • A középiskolákba jelentkezés határideje 2020. február 19.
 • A tanulói adatlap első példánya a Felvételi Központba kerül, ez tartalmazza a középiskolák, és a megjelölt csoportok sorrendjét.
 • A jelentkezési lapok (annyit kell kitölteni, ahány intézménybe jelentkezik a tanuló) a középiskolákba kerülnek.
 • A tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésében az általános iskola segítséget nyújt, azokat postázza, de szülői aláírás szükséges.

Szóbeli felvételi vizsga

 • A felvételi eljárás 2020. február 24-től március 13-ig tart.
 • A Tóth Árpád Gimnázium szóbeli felvételije 2020. február 27-én és 28-án lesz.
 • A szóbeli beosztások 2020. február 24-én, 14:00 órától órától tekinthetők meg a honlapunkon.
 • A szóbeli vizsgák beosztásáról írásbeli értesítést nem küldünk.
 • komplex mintafeladatok (biológia-kémia)

Ideiglenes felvételi jegyzék

 • A szóbeli vizsgák eredményét, illetve a kialakult rangsorokat 2020. március 2-án 16:00 órától tesszük közzé a honlapunkon.
 • Az eredmények csak a tanulói azonosító alapján láthatók.

A sorrend módosítása

 • A tanulói adatlapon megadott sorrend a felvételi eredmények ismeretében módosítható, amelyre 2020. március 19-20-én az általános iskolában van lehetőség.

Értesítés a felvételről

 • 2020. április 23-án a győri Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvehető tanulók listáját.
 • 2020. április 30-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 • Ha nem sikerült, jogorvoslati eljárást lehet kezdeményezni az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, melyet a fenntartó 2020. június 1-ig bírál el.

Beiratkozás

 • A felvételt nyert tanulók beiratkozására 2020. június 23-án 8.00 és 12.00 óra között kerül sor.