Menza

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL


Étkezés megrendelése: a 2019/2020-as tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni!

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell.

- középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatot, tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát,

- átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. számú mellékletet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A hozzájáruló nyilatkozatok, valamint a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 2019. június 30. napjáig kell benyújtani! Leadás az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezőjénél!

Étkezéssel kapcsolatos információk, nyilatkozatok, mellékletek a www.diminfo.hu internetes oldalon!

Rászorultsági kedvezmény igénylése: a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani.

Étkezés lemondása: betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkésőbb a tárgynapot megelőző nap reggel 9.00 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken).

Étkezési térítési díj megfizetése: Tárgyhónap 10-éig, kijelölt napokon történik. A térítési díj fenti határidőig történő meg nem fizetése esetén a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet az étkezést nem biztosítja mindaddig, amíg az étkezési időszak napjaira számított étkezési térítési díj megfizetésre nem kerül.

Élelmezésszervező: Kovács Boglárka

Telefonszám: +36-20/294-9002

E-mail cím: kovacs.boglarka@diminfo.hu

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.

Az étkezés megszervezéséről szóló tájékoztató letöltése:

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről

2019. január 1-től érvényes árak:

2020. január 1-től érvényes árak

Étkezés megrendeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat:

Hozzájáruló nyilatkozat – középiskola

Normatív étkezési díjkedvezmény igényléséhez szükséges nyomtatványok:

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

Diétás étkezés igényléséhez kitöltendő nyilatkozat:

Diétás nyilatkozat

A diétás étkezés igényléséhez szükséges az ambuláns lap, szakorvosi igazolás leadása is!

Étkezési díj fizetése csoportos beszedési megbízással vagy online felületen történő bankkártyás kiegyenlítéssel:

A készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére, illetve online felületen, bankkártyával történő kiegyenlítésre is. Amennyiben élni kíván a csoportos beszedési megbízással való fizetés lehetőségével, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részükre juttassák vissza! (A felhatalmazás letölthető a www.diminfo.hu internetes oldalról)

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ

Számlaszám: 11738008-15813619

Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A.

Banki azonosító: A15813619

Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)

Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve

Felhatalmazási nyomtatvány csoportos beszedési megbízáshoz (OTP):

Csoportos beszedési megbízáshoz felhatalmazás

Amennyiben a bankkártyával történő befizetéssel kíván élni, úgy keresse fel az intézmény élelmezésszervezőjét, illetve a www.diminfo.hu honlapon talál bővebb információt.

Étkezés tartós vagy végleges visszamondása esetén az élelmezésszervezőt haladéktalanul tájékoztatni kell a visszamondás tényéről! A felmerülő hátralékot rendezni kell, túlfizetés esetén a szükséges nyomtatványok kitöltése és benyújtása után a visszafizetésről gondoskodunk.

Étkezés tartós vagy végleges lemondása esetén kitöltendő nyomtatványok:

Étkezés tartós vagy végleges visszamondása

Hozzájáruló nyilatkozat a hónap lezárásához

Túlfizetési kérelem

Étkezési jegyek átvétele

Hirdetmény - TÁG

2020 márciusi étlap

2020 februári étlap

2020 januári étlap

2019 decemberi étlap

2019 novemberi étlap

2019 októberi étlap

2019 szeptemberi étlap

A kitöltött dokumentumokat papír alapon az intézmény Pénztárában kell leadni!

Bármilyen kérdéssel, kéréssel kapcsolatosan kérem, forduljanak hozzám bizalommal, személyesen a Tóth Árpád Gimnázium Pénztárában vagy a megadott elérhetőségek valamelyikén!

Kovács Boglárka

élelmezésszervező